Co w sytuacji, gdy ząb leczony już wcześniej kanałowo zaczyna boleć?

Na ogół w podobnych przypadkach, jeśli rokowanie dla zęba jest dobre i nie współistnieją inne problemy, przeprowadzamy powtórne leczenie (tzw. reendo). Gdy stan zęba nie daje szans na właściwą odbudowę, wówczas jesteśmy zmuszeni do jego usunięcia.