Ile wizyt obejmuje leczenie endodontyczne?

Preferujemy zabiegi jednowizytowe, jednakże w bardziej skomplikowanych przypadkach liczba spotkań może się zwiększyć.