Kiedy jest konieczne leczenie kanałowe?

W przypadku gdy miazga (nerw) ulegnie zainfekowaniu, ząb zaczyna obumierać. Bardzo często towarzyszy temu występowanie bólu. Wyeliminowanie dolegliwości jest możliwe pod warunkiem przeprowadzenia właściwej terapii. Zwlekanie z decyzją dotyczącą leczenia może oznaczać konieczność usunięcia zęba.