Na czym polega leczenie kanałowe (endodontyczne)?

Podczas leczenia endodontycznego oczyszczamy kanał, usuwając z niego bakterie oraz resztki martwych tkanek. Po dokładnym opracowaniu i przepłukaniu korzeń szczelnie wypełniamy, uniemożliwiając w ten sposób dalszy rozwój drobnoustrojów.

Kiedy jest konieczne leczenie kanałowe?

W przypadku gdy miazga (nerw) ulegnie zainfekowaniu, ząb zaczyna obumierać. Bardzo często towarzyszy temu występowanie bólu. Wyeliminowanie dolegliwości jest możliwe pod warunkiem przeprowadzenia właściwej terapii. Zwlekanie z decyzją dotyczącą leczenia może oznaczać konieczność usunięcia zęba.

Czym różni się leczenie pod mikroskopem od tradycyjnego?

Zasada i cel są w obu przypadkach takie same. Różnica polega na tym, że stomatolog dysponujący mikroskopem jest w stanie zaglądać do kanału leczonego zęba. Dzięki temu przeszkody, które dotąd uważane były za nie do przejścia, jak: złamane narzędzia, perforacje, zacementowane wkłady lub zarośnięte kanały, nie stanowią już większego problemu.

Czy każdy ból zęba oznacza leczenie kanałowe?

Nie. Dolegliwości ze strony zębów mogą być również związane m.in. z wrażliwością (np. po zabiegach wybielania), obecnością próchnicy, nieszczelnością wypełnień itd. Dla ostatecznego rozpoznania istotne będzie pojawienie się bólów samoistnych, które zazwyczaj znamionują toczące się w miazdze procesy zapalne. Należy jednak zaznaczyć, że brak reakcji pacjenta na okresowe dolegliwości o niewielkim nasileniu może prowadzić do zapalenia, a w konsekwencji konieczność wykonania leczenia endodontycznego.

Ile wizyt obejmuje leczenie endodontyczne?

Preferujemy zabiegi jednowizytowe, jednakże w bardziej skomplikowanych przypadkach liczba spotkań może się zwiększyć.

Co w sytuacji, gdy ząb leczony już wcześniej kanałowo zaczyna boleć?

Na ogół w podobnych przypadkach, jeśli rokowanie dla zęba jest dobre i nie współistnieją inne problemy, przeprowadzamy powtórne leczenie (tzw. reendo). Gdy stan zęba nie daje szans na właściwą odbudowę, wówczas jesteśmy zmuszeni do jego usunięcia.